Jiří Moravec
Ke Skalce 1002
561 69  Králíky

+420 607 667 233
motocentrumkralikyseznam.cz

www.motokraliky.cz
www.moto-benelli.cz
Americko-britské revoluční a patentované chladicí kapaliny Evans Coolants překonávají tradiční chladicí směsi na bázi vody a glykolu. Neobsahují vodu, nemrznou, nezpůsobují korozi ani elektrolytické procesy, nevřou a nevytvářejí přetlak v chladícím systému. Nezpůsobují kavitační erozi vložek válců a vodního čerpadla. Jsou doživotní a netoxické. Razantně snižují zátěž součástí chladicího okruhu (vodní pumpy, hadice, chladiče, těsnění, spoje). Rozsah pracovních teplot je od -40° C až do 180° C.

BEZ VODY - BEZ PŘEHŘÍVÁNÍ
BEZ VODY - BEZ KOROZE
BEZ VODY - BEZ TLAKOVÁNÍ
BEZ VODY - BEZ PROBLÉMŮ
authorized dealer
Jak to funguje?
Překročení limitů daných vodou
Voda je excelentní kapalina pro chlazení, dokud je v tekutém skupenství, ale v okamžiku, kdy se změní v páru, nemá prakticky žádnou kapacitu pro přenos tepla. Evans je špičková kapalina pro přenos tepla v motorech, protože zůstává v tekutém skupenství až nad teplotu 180°C. Tento článek popisuje výhody výrazně vyššího bodu varu.
Horká místa "hot spots"
V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. V těchto horkých místech je vysoká pravděpodobnost odpaření vody a snížení efektivního chlazení, vedoucí ke ztrátě výkonu a zbytečnému poškození motoru. Když chladící kapalina tímto spůsobem selhává, motor se stává ještě žhavější, což vede k dalším přehřátým povrchům a dalšímu odpařování vody.
Evans chladící kapaliny bez obsahu vody jednoduše nevaří kolem těchto horkých míst a zaručují efektivní chlazení i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách, kterým můžete motor vystavit. Když se voda změní v páru, dochází k přetlaku v chladícím systému, který má neblahý vliv na životnost hadic a dalších komponentů. Znatelně vyšší bod varu chladících kapalin Evans znamená o 75% menší tlak než u kapalin na bázi vody, což znamená méně namáhaný chladící systém.
Voda obsahuje kyslík, který způsobuje korozi a podporuje elektrolytickou aktivitu, která dále poškozuje kovové součásti motoru. Evans chladící kapaliny bez obsahu vody eliminují korozi a elektrolytickou aktivitu, čímž razantně zvyšují životnost motoru.
Fyzikální omezení vody
V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a
hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí
efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku.
Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v
chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla (místo B na
obrázku). Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných
místech. To vede k začarovanému kruhu přehřívání...
Toto přehřívání a nadměrné tepelné namáhání vede k mnohým problémům, zejména se jedná o:
Deformace vložek válců a hlav válců
Předčasné zápaly u karburátorových motorů
Snížená účinnost spalování v motorech s přímým vstřikem paliva
Narušení ve formě pitingů kolem vložek válců, hlav válců a vodní pumpy.
Kavitace způsobená párou unikající na sací straně vodní pumpy.
Přehřívání při chodu motoru i po jeho vypnutí.
Caterpiller uvádí, že “Přehřívání je nejobvyklejší příčinou odstávky stroje a způsobuje více než polovinu kritických
poškození motoru".
Chemická omezení vody
Přestože je voda levná a snadno dostupná, je zároveň příčinou koroze v chladích systémech (viz obrázky).
Zahřátá voda odvádí značný podíl rozpuštěného kyslíku, ale při chladnutí absorbuje kyslík čerstvý. Tento princip vede k opakovanému cyklu koroze, který je ještě umocněn u starších vozů bez expanzních nádob.
Voda také působí jako elektrolyt, pokud jsou v ní rozpuštěny pevné látky jako soli vodního kamene. To podporuje galvanickou korozi, kdy ušlechtilé kovy podléhají kovům méně ušlechtilým - častým projevem jsou pittingy.
Receptury inhibitorů koroze se v průběhu let několikrát změnily, ale ne vždy k lepšímu. Produkty na bázi dusitanů, silikátů a boritanů jsou na trhu dlouhá léta, zatímco OAT (Organic Acid Technology) inhibitory se objevují až v poslední době. OAT formulace jsou často označovány jako "long-life", na základě možnosti jejich cca pětiletého použití, zatímco statndardní nemrznoucí kapaliny mají trvanlivost 1-2 roky.
Přestože OAT směsi s vodou jsou nyní používány ve většině nových vozů, ukázaly se jako méně úspěšné u vozů starších a u těžkých naftových agregátů nákladní, stavební a zemědělské techniky. Po několika letech používání chladích kapalin na bázi OAT se mnoho výrobců heavy-duty motorů, dopravců a přepravců vrací k původním formulacím na bázi dusitanů nebo k hybridním OAT / HOAT složením. Jedním z důvodů této změny byla malá ochrana proti pittingům vložek válců.
K udržení účinné úrovně inhibitorů koroze jsou v některých případech používána doplňková aditiva pro chladící systémy. Obvykle jsou tato aditiva pod- nebo předávkována, což vede k urychlenému průběhu koroze, pittingům vložek válců nebo ucpávání kanálků chladiče ztuhlými inhibitory koroze.
Evans chladící kapaliny bez obsahu vody obsahují minimum kyslíku a jsou celkem špatnými vodiči v porovnání s chladícími kapalinami na bázi vody. Tím je eliminována koroze a degradace chladící kapaliny samotné. Z těchto důvodů jsou Evans Waterless Engine Coolants považovány za CELOŽIVOTNÍ !
Přechod na Evans
Konverze Vašeho vozidla na Evans chladící kapalinu je jednoduchý a přímočarý proces, který zabere přibližně hodinu. Evans funguje nejlépe, když je v chladícím systému méně než 3% obsah vody, proto je důležité odstranit vody co nejvíce můžete.

Krok 1.
Vypouštění staré náplně.
Přestože to není bezpodmínečně nutné, doporučujeme zahřát motor. To Vám pomůže zajistit, že jakýkoliv sediment se částečně uvolní a viskozita chladící kapaliny bude snížena. Vypusťte stávající chladící kapalinu z chladícího systému včetně chladiče, výpustného šroubu na bloku motoru (je-li k dispozici), všech hadic a výměníku topení. Mějte na paměti, že běžná nemrznoucí směs je toxická a měla by být shromážděna a zlikvidována zodpovědným způsobem.
Tipy & Triky
Profouknutí chladícího systému stlačeným vzduchem po vypuštění kapaliny pomůže odstranění všech zbytků v záhybech a skrytých místech. Rovněž Vám pomůže umístění vozu na zvedák a jeho naklonění k vypouštěcímu otvoru.

Krok 2.
Použití proplachu Evans Prep Fluid.
Chcete-li následně zajistit, že chladící systém je maximálním možným způsobem zbaven vody, doporučujeme použití proplachu Evans Prep Fluid. Tato hydroskopická kapalina absorbuje veškeré zbytky vody a odstraní volnou špínu a šupinky rzi. Naplňte chladící systém proplachem Evans Prep Fluid, nastartujte motor a nechte jej prohřát na běžnou provozní teplotu. S vozidlem můžete i krátkodobě a nenáročně popojiždět. Následně nechte okruh vychladnout a proplach vypusťte stejným způsobem jako kapalinu v Kroku 1.
Tipy & Triky
Potom, co jste vypustili proplach Prep Fluid, uložte jej do dobře uzavřeného obalu, protože může být použit několikrát. Při jeho zněčištění volnými částicemi špíny a rzi jej před uskladněním doporučujeme přelít přes jednoduchý papírový filtr.

Krok 3.
Naplnění kapalinou Evans Waterless Coolant.
Naplňte systém správným druhem chladící kapaliny Evans. Nastartujete motor a nechte jej dosáhnout obvyklé provozní teploty, aby se vytěsnil případný zachycený vzduch. Po prvním použití vozidla zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a dolijte ji, pokud to bude nutné.
Pokud nebude chladící systém ponechán otevřen přístupu vzduchu nebo náhodně kontaminován vodou, vydrží stejně dlouho, jako motor samotný. Zapomeňte na chladící kapaliny typu longlie, Evans je NAVŽDY!
Evans Prep Fluid

Proplach chladícího systému doporučený aplikovat před přechodem na chladící kapaliny Evans Coolants. Hydroskopicky absorbuje zbytkovou vodu a rovněž odstraňuje volné nečistoty a šupinky rzi z chladícího systému.
Absorbuje vodu
Před naplněním kapalinou Evans Waterless Coolant by měl být chladící systém maximálním možným způsobem zbaven vody. Proplach Evans Prep Fluid hydroskopicky absorbuje veškeré zbytky vody, které v systému zbyly po vypuštění.
Proplach chladícího systému
Proplach Evans Prep Fluid aktivně odstraňuje volné nečistoty a šupinky rzi z chladícího systému, které mohou snížit efektivitu přenosu tepla.
Postup přechodu na kapaliny Evans je podrobně popsán v levém menu "Technologie Evans - Přechod na Evans".
Proplach můžete po aplikaci uchovat v dobře uzavřeném obalu a použít znovu.
Evans Power Sports

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro silniční i offroad motocykly. Power Sports chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako je koroze a přehřívání. Vhodné pro silniční motocykly, Moto X, Enduro a 4kolky.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Power Sports má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Power Sports eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Power Sports přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Power Sports generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Power Sports eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Cena: 590 Kč vč. DPH/ 2L
Cena: 1.490 Kč vč. DPH/ 5L
Proplach, před nalitím chladící kapaliny EVANS:
Chladící kapaliny EVANS pro silniční motocykly:
Evans Power Sports R

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro silniční a okruhové závodní motocykly. Power Sports R chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako je koroze a přehřívání. Bezbarvý čirý produkt ideální pro silniční a okruhové závodní motocykly.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Power Sports má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Power Sports eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Power Sports přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Power Sports generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Power Sports eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Chladící kapaliny EVANS pro moderní civilní automobily:
Evans Auto Cool 180°

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro moderní produkční automobily. Auto Cool 180° chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako jsou předčasné detonace a přehřívání. Vhodná a plně kompatibilní s materiály obsaženými v moderních agregátech jako litina, měď, železo a hliník.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Auto Cool 180° má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Auto Cool 180° eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Auto Cool 180° přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Auto Cool 180° generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Auto Cool 180° eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Chladící kapaliny EVANS pro terenní motocykly a čtyřkolky:
Chladící kapaliny EVANS pro sportovní automobily:
Evans Power Cool 180°

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro vysoce výkonné automobily. Power Cool 180° chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako jsou předčasné detonace a přehřívání.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Power Cool 180° má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Power Cool 180° eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Power Cool 180° přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Power Cool 180° generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Power Cool 180° eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Chladící kapaliny EVANS pro historické automobily:
Evans Classic Cool 180°

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro historické automobily, zejména poválečné až po youngtimery. Pro starší motory s větším obsahem lité oceli a železa, s menším podílem měděných součástí a s počínajícím používáním součástí hliníkových. Classic Cool 180° chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako je koroze a přehřívání.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Classic Cool 180° má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Classic Cool 180° eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Classic Cool 180° přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Classic Cool 180° generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Classic Cool 180° eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Evans Vintage Cool 180°

Chladící kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro nejstarší historické automobily. Pro motory se zvýšeným podílem součástí ze žlutých kovů a porézních litin, které se vyskytují u nejstarších historických automobilů. Evans Vintage Cool 180° chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako je koroze a přehřívání.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Vintage Cool 180° má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Vintage Cool 180° eliminuje korozi i elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Vintage Cool 180° přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Vintage Cool 180° generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Vintage Cool 180° eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 1.090 Kč vč. DPH/ 2L   
Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Chladící kapaliny EVANS pro letecké motory ROTAX:
Evans Aero Cool 180°

NPG+c kapalina bez obsahu vody speciálně sestavená pro motory Rotax 912 a 914. Aero Cool 180° chrání chladící systém motoru od -40°C do 180°C. Unikátní složení a vlastnosti předcházejí mnohým problémům spojeným s chladícími kapalinami na bázi vody, jako jsou předčasné detonace a přehřívání.
Specifikováno společností Rotax na základě Rotax Special Bulletin 912-043 RB a 914-029 R2.
Žádná voda - Žádné přehřívání
Aero Cool 180° má bod varu 180°C a prostě jej neuvaříte, ale zároveň udržíte motor v ideální provozní teplotě.
Žádná voda - Žádná koroze
Voda obsahuje kyslík, který napomáhá korozi. Aero Cool 180° eliminuje korozi a elektrolytickou korozi.
Žádná voda - Žádné tlakování
Aero Cool 180° přispívá k menšímu tlaku v chladícím systému, čímž se snižuje tlak na součásti motoru a hadice.
Žádná voda - Žádné pittingy vložek válců
Aero Cool 180° generuje podstatně méně pittingů ve srovnání se všemi chladícími kapalinami na bázi vody.
Žádná voda - Vyšší výkon
Aero Cool 180° eliminuje předčasné detonace spojené s přehříváním.
Technologie

V rámci systému chlazení motoru jsou nejžhavější povrchy ty přilehlé ke spalovací komoře, a to konkrétně vložky válců a hlavy válců. Evans dokazuje, že chladící kapaliny na bázi ethylen-glykolu pravidelně překračují hranici teploty, která dělí efektivní jádrový var (místo A na obrázku) od neúčinného Kritického tepelného toku. Kritický tepelný tok je synonymem pro pojem Departure from Nucleate Boiling (DNB). Nastává-li tato situace v chladícim systému, pokrývá se povrch na přehřátých místech bublinkami páry, což zabraňuje přenostu tepla. Protože pára odvádí méně než třetinu tepla, než dokáže voda, dochází k rapidnímu přehřívání v inkriminovaných místech a předčasným detonacím...
Na celý život
Evans Waterless Coolants nepotřebují měnit. Jakmile jednou Evans aplikujete do chladícího systému, bude ochráněn po dobu životnosti motoru.
Anti-Freeze

Evans Waterless Coolants nezamrznou do teploty -40°C. Doplňkové přidávání nemrznoucí kapaliny není nutné.

Cena: 2.390 Kč vč. DPH/ 5L
Máte dotaz? Napište nám:

- Vyplňte mailový kontakt na Vás
- Vepište Váš dotaz
- Opište spam kod
- Odešlete

Nezapomeňte připsat jakého sortimentu se Váš dotaz týká!